เกี่ยวกับเรา

         แอดมิน เป็นผู้คลุกคลีกับงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปตอบคำถามเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าของผู้เข้ามาโพสคำถาม ของเวป 9 engineer.com เป็นระยะเวลา มากว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจไม่น้อยที่เข้ามาหาข้อมูล และความรู้ต่างๆ รวมถึงสอบถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า คำถามส่วนใหญ่ที่มีผู้เข้ามาโพส เป็นคำถามซ้ำๆ ที่เคยมีผู้เข้ามาโพสแล้วก่อนหน้านี้ จึงมีแนวความคิดที่จะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นหา  
     
  และจากประสบการณ์ตรงทำงานด้านการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นระยะเวลายาวนาน พบว่าการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา และกับจำนวนมอเตอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เวปไซด์แห่งนี้จึงขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ เพื่อการปรับปรุงงานบริการด้านงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป  
     
  ข้อส่วนส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในเวปไซด์ เกิดจากการรวบรวม จากหลายแหล่งข้อมูล และในส่วนที่เป็นมาตรฐาน จะอ้างอิงจาก Electrical Apparatus Service Association ,Inc (EASA) ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดทำมาตรฐานงานซ่อมมอเตอร์ไฟ้า โดยอ้างอิงจากสถาบันอื่นๆ เช่น NEMA , IEEE , IEC และอื่นๆ  
     
  แอดมิน หวังว่าการเข้ามาเยี่ยมชมในเวปไซด์แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มากก็น้อย และหากผู้เข้าเยี่ยมชมเกิดคำถามสามารถสอบถามได้ทางเวปบอร์ด และหากมีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟ้า และต้องการความช่วยเหลือ ทางเวปไซด์ยังมีบริการอื่นๆ ที่อาจช่วยแบ่งเบาปัญหาดังกล่าว  
     
  ช่างซ่อมมอเตอร์  
  ACS Services and Engineering  

 

 

Visitors: 66,922