ความรู้ไฟฟ้าและทางกลพื้นฐาน

ความรู้ทางไฟฟ้าและทางกลพื้นฐาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้เบื้องต้น ถึงแม้การเรียนรู้ครั้งแรก อาจจะมีความเข้าใจไม่ลึกซึ้งหรือไม่เข้าใจอะไรมากนัก ท่องจำกันแต่พอขอให้สอบผ่านได้  แต่ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ในการทำงานหรือการเรียนรู้ในสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้น บ่อยครั้งมากที่ทำให้ต้องหันกลับ ไปศึกษาความรู้พื้นฐานต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง แอดมินเอง จึงคิดว่าหลายคนคงจะมีประสบการณ์ไม่ต่างกัน จึงขอนำความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและทางกล ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง 
 
เนื้อหาในหัวข้อนี้ได้นำเอกสารของบริษัท Siemens ซึ่งได้จัดทำขึ้นไว้สำหรับการ ดาวน์โหลด และพิจารณาแล้วเห็นว่า จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากผู้สนใจเกี่ยวกับมอเตอร์ได้นำไปศึกษาให้เข้าใจ จึงขออนุญาตินำมาเผยแพร่  
 
ในเบื้องต้นจะขอคัดลอกมาทั้งภาพและข้อความซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ  แต่มีแนวความคิดที่จะแปลเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้คนที่ไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
Visitors: 75,427