บริการ

ACS services and engineering partnership.,Ltd.


        - Overhaul Motor
        - Rewind Motor
        - AC Motor
        - DC Motor
        - Slip-Ring Motor

        -On-Site Service
        -Alignment On-Site
        -Dynamic Balance
        -Supply & Fabricate


  • สไลด์1.JPG
    ACS services and engineering partnership.,Ltd. Motor repair AC & DC - Overhaul Motor - Rewind Motor - AC Motor - DC Motor - Slip-Ring Motor

  • สไลด์16.JPG
    ACS services and engineering partnership.,Ltd. Fabricate ( as an example ) - Slip-Ring -Recondition Slip-Ring - Commutator -Casing Blower For DC MotorBase Plate -Cast Iron -Co...

  • Fabricate Commutator & Repair Commutator.jpg
    ACS services and engineering partnership.,Ltd. retrofit & spare parts( as an example ) - Commutator - Slip-Ring - Terminal Board - Control Desk Panel - มีบริการด้านงานห...

  • ปัญหามอเตอร์ไฟฟ้า มีต้นเหตุจากหลายปัจจัย เช่น จากการถูกใช้งาน การซ่อมแซม และอื่นๆที่อาจทำได้อย่างไม่ถูกต้อง และเมื่อปัญหาเกิดขึ้น หากปัญหาที่เกิดมีความสลับซับซ้อน ความรู้ ความ...
Visitors: 75,427