รับวิเคราะห์และแก้ปัญหามอเตอร์ไฟฟ้า

             ปัญหามอเตอร์ไฟฟ้า มีต้นเหตุจากหลายปัจจัย เช่น จากการถูกใช้งาน การซ่อมแซม และอื่นๆที่อาจทำได้อย่างไม่ถูกต้อง และเมื่อปัญหาเกิดขึ้น หากปัญหาที่เกิดมีความสลับซับซ้อน ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ประสบการณ์การแก้ปัญหา เครื่องมือที่ทันสมัย และสุดท้ายเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหามากเพียงพอ เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องการ

            ปัจจัยในการแก้ปัญหาดังกล่าว แอดมินและทีมงาน มีความพร้อมที่จะเสนอเป็นทางเลือก นอกเหนือจากผู้ให้บริการอยู่เดิม หากมีความสนใจในการใช้บริการ กรุณาติดต่อได้ติดต่อทางร้าน

                         

                ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์สาเหตุของความสั่นสะเทือน (Spectrum Analyzer)
 • การตั้งศูนย์เพลา (Alignment)
 • การถ่วงสมดุลชิ้นงาน ณ.ตำแหน่งใช้งาน (Field Balance)
 • การตรวจสอบหาความผิดปกติมอเตอร์ไฟฟ้า (Root Cause Analysize)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • สไลด์1.JPG
  ACS services and engineering partnership.,Ltd. Motor repair AC & DC - Overhaul Motor - Rewind Motor - AC Motor - DC Motor - Slip-Ring Motor

 • สไลด์16.JPG
  ACS services and engineering partnership.,Ltd. Fabricate ( as an example ) - Slip-Ring -Recondition Slip-Ring - Commutator -Casing Blower For DC MotorBase Plate -Cast Iron -Co...

 • Fabricate Commutator & Repair Commutator.jpg
  ACS services and engineering partnership.,Ltd. retrofit & spare parts( as an example ) - Commutator - Slip-Ring - Terminal Board - Control Desk Panel - มีบริการด้านงานห...
Visitors: 75,427