ตัวนำและฉนวน

 ตัวนำและฉนวน
 
 
 อิเล็คตรอนอิสระ
 
 
  ตัวนำไฟฟ้า
 
 
 
 ฉนวนไฟฟ้า
 
 
 สารกึ่งตัวนำ
 

 

Visitors: 75,427