แรงดัน กระแส และ ความต้านทานไฟฟ้า

 ประจุไฟฟ้า
 
 
 การดูดและผลักกันของประจุไฟฟ้า
 
 
 
 กระแสไฟฟ้า
 
 
 
 ทิศทางการไหลกระแสไฟฟ้า
 
 
 แรงดันไฟฟ้า
 
 
 
 ความต้านทานไฟฟ้า

 

 

 

Visitors: 75,427