กฏของโอห์ม

 วงจรไฟฟ้า
 
 
 สามเหลี่ยมของกฏโอห์ม
 
 
 
  ตัวอย่างการใช้ กฏของโอห์ม
 
 
 
 

 

Visitors: 75,427