การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเบื้องต้น ตอนที่1


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 54,025