งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเอซี AC ดีซี DC สลิป-ริง Slip-ring

ACS services and engineering partnership.,Ltd.

  • Motor Repair AC & DC.

     1. Overhaul Stator winding
     2. Rewind stator winding
     3. On-Site Service
       - Dismounting & Installation
       - Laser alignment
       - Field balance

Visitors: 73,774