การเลือกการ สตาร์ท reactor startor กับ auto transformer

โดย: sema [IP: 14.207.62.xxx]
เมื่อ: 2016-09-27 11:19:31
รบกวนพี่ ช่างซ่อมมอเตอร์ครับ การเลือก การสตาร์ แบบ reactor start กับ auto transformer แตกต่างกันอย่างไรครับ โหลดแบบใหนเหมาะกับ reactor start ครับ
#1 โดย: ช่างช่อมมอเตอร์ [IP: 171.5.244.xxx]
เมื่อ: 2016-09-27 17:10:32
ที่เหมือนกัน คือทั้งคู่ใช้หลักการการลดแรงดันจ่ายให้กับมอเตอร์ขณะสตาร์ท ฉะนั้นทอร์คสตาร์ทและกระแสสตาร์ทมอเตอร์จะลดเหมือนกัน

ที่ต่างกันคือ Reactor ออกแบบมาอ้างอิงกับ อิมพีแดนซ์ของมอเตอร์ แต่ละขนาด เพื่อให้ได้ แรงดันไปจ่ายมอเตอร์ขณะสตาร์ทตามที่ต้องการ โดยเอาค่าเนมเพลทไปคำนวณ หากตัวหนึ่งตัวใดมีปัญหา จะไม่สามารถ เอารีแอคเตอร์ ตัวอืนๆ มาใช้แทนกันได้ โดยเฉพาะขนาดมอเตอร์ที่ต่างกัน

Auto Transformer ใช้การคำนวณ อัตราส่วนแรงดันเข้ากับแรงดันออก ของหม้อแปลง โดยแรงดันออกก็จะเป็นการกำหนดแรงดันที่ใช้สตาร์ทมอเตอร์ และจะเอาขนาดมอเตอร์มาอ้างอิงเพื่อกำหนดขนาดหม้อแปลง
หาก Auto เกิดเสีย เราสามารถเอา Auto ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาใช้แทนได้ แต่จะไม่สามารถ เอาขนาดที่เล็กกว่ามาแทน เพราะ Auto จะทนกระแสไม่ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 35,276